Privatlivspolitik for British Car Import A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan British Car Import A/S (''vi'' eller ''os'') som en del af Nic. Christiansen Gruppen behandler dine personoplysninger. 
Nic. Christiansen Gruppen er defineret som: www.nc.dk

1 DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
British Car Import A/S
CVR-nummer: 13595984
Sjællandsvej 1
6000 Kolding

2 BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

a) Ved brug af vores hjemmeside:
a. Behandling af dine anmodninger: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på prøvekørsel af en bil, planlægning og udførelse af værkstedsbesøg samt andre services, der kan bestilles via hjemmesiden. Hvis du i forbindelse med anmodningen også afgiver dit samtykke hertil, behandles dine personoplysninger til markedsføring, som beskrevet nedenfor og dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookiepolitik.
i. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, præferencer.
ii. Behandlingsgrundlag: Samtykke.
iii. Slettefrist: senest 3 måneder efter afsluttet anmodning. 
b. Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores individuelle kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve. Dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookiepolitik.
i. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cookie-data, online brugeradfærd, køretøjsoplysninger, præferencer.
ii. Behandlingsgrundlag: Samtykke.
iii. Slettefrist: 1 år efter sidste kontakt til registrerede.
c. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookiepolitik.
i. Hvilke oplysninger anvender vi: Cookie-data, online brugeradfærd og ved brugerundersøgelser med tilknyttede konkurrencer anvendes der i tillæg almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer.
ii. Behandlingsgrundlag:  Samtykke
iii. Slettefrist: 6 måneder fra indsamling
d. Hjemmesidestatistik: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og tilknyttede ydelser. 
i. Hvilke oplysninger anvender vi: Cookie-data, online brugeradfærd. 
ii. Behandlingsgrundlag: Samtykk
iii. Slettefrist: 6 måneder fra indsamling

b) Ved brug af butikker og værksteder – Når du handler hos det autoriserede netværk af forhandlere og serviceværksteder modtager og behandler vi som importør oplysninger om dig til neden stående formål:
a. Levering af ydelse: Når du handler hos autoriserede forhandlere og serviceværksteder modtager og behandler vi dine personoplysninger ifm. leveringen af de købte ydelser. Dette sker som eksempel i forbindelse med bestilling af biler og særlige reservedele samt for aktivering af garanti og eventuelle tillægsservices der udbydes af importør fx vejhjælp. 
i. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, ordrenummer, køretøjsoplysninger.
ii. Behandlingsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt.
iii. Slettefrist: 5 år fra afslutningen af det regnskabsår hvor seneste kundetransaktion er foretaget (regnskabsår = 1/1 til 31/12).
b. Service- og garantibehandling: For dokumentation af gennemførte services og eftersyn, der er en forudsætning for opretholdelse af fabriksgarantien modtager og behandler vi oplysninger om din bil. Det samme gør sig gældende hvis der fabrikkens side iværksættes aktioner om udbedring af eventuelle fejl og mangler. Ved behandling af eventuelle garantisager videregives og behandles dokumentation for sagsforløbet mellem forhandler, importør og fabrik. Denne dokumentation kan foruden oplysninger om din bil indeholde personoplysninger.
i. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, ordrenummer, køretøjsoplysninger, sagshistorik.
ii. Behandlingsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt.
iii. Slettefrist: 5 år fra afslutningen af det regnskabsår hvor seneste kundetransaktion er foretaget (regnskabsår = 1/1 til 31/12) eller ved udløb af garanti hvis dette er senere. 
c. Kundetilfredshedsundersøgelser: For at følge op på kundetilfredsheden på tværs af markedet og få input til løbende forbedring af kundeservicen, modtager og behandler vi dine personoplysninger ifm. gennemførsel af kundetilfredshedsundersøgelser.
i. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, køretøjsoplysninger, oplysninger om seneste køb.
ii. Behandlingsgrundlag: Legitim interesse
iii. Slettefrist: 6 måneder fra indsamling.
d. Servicemeddelelser: For at yde god kundeservice sender vi dig servicemeddelelser om fx karrosserieftersyn, rustinspektion mv. der er relevant for din garantidækning. I den forbindelse modtager og behandler vi dine personoplysninger.
i. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, køretøjsoplysninger, værkstedsreservation.
ii. Behandlingsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt.
iii. Slettefrist: ved udløb af garanti.
e. Statistik og rapportering: For at måle på aktivitet hos forhandlerne, følge op på forhandlernes performance, udvikle og forbedre salgsprocesserne i forhandlernetværket samt for at lave kunde- og markedsanalyser til brug for forretningsudvikling modtager og behandler vi dine personoplysninger.  
i. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, sagshistorik
ii. Behandlingsgrundlag: Legitim interesse.
iii. Slettefrist: 6 måneder fra indsamling (herefter sker anonymisering af dataene)


3 KILDER

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:
a) Bilforhandler hvor formålet er statistik, markedsføring samt opfyldelse af kontrakt
b) Offentlige registre: Motorregisteret, CPR-registret, CVR-registret hvor formålet er entydig identifikation samt opfyldelse af kontrakt.
c) Leasing og finansieringsselskaber hvor formået er at vi kan etablere kredit faciliteter i forbindelse med indgåelse af en kontrakt.
d) Kreditvurderingsbureau hvor formået er at vi kan foretage kreditvurdering af dig i forbindelse med indgåelse af en kontrakt.
Den indsamlede information om dig blev hidrører fra:
a) EU/EØS


4 VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
a) Bilforhandlere og -producenter 
b) Samarbejdspartnere som finansieringsselskaber, forsikringsselskaber og serviceudbydere (fx vejhjælp, dækopbevaring og lignende).   
c) Øvrige leverandører og samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed (fx serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, finansielle institutioner)
d) Virksomheder som den Dataansvarlige er koncernforbundne med i Nic. Christiansen Gruppen (www.nc.dk).
e) Offentlige myndigheder.
f) Sociale medier (fx Facebook, LinkedIn).


5 OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

Som udgangspunkt overfører vi ikke dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. Hvis der i særlige tilfælde sker overførsler til lande uden for EU/EØS, oplyses der om dette i forbindelse med den specifikke behandling. 


7 PLIGTMÆSSIG INFORMATION 

De oplysninger vi indsamler til persondatabehandling vil i nogle tilfælde være obligatoriske, det vil sige nødvendige for at kunne kontakte dig, levere ydelsen, foretage kreditvurdering osv. I forbindelse med gennemførelsen af den konkrete persondatabehandling vil vi oplyse dig om hvilke oplysninger der er obligatoriske. Modtager vi ikke de obligatoriske oplysninger kan vi ikke levere den ønskede behandling eller ydelse.


8 DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:
• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 
• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: Ved at kontakte den Dataansvarlige på ovenstående kontaktoplysninger, eller ved at skrive til GDPR@nc.dk.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 4. maj 2018

British Car Import A/S - Sjællandsvej 1 - 6000 Kolding

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Jeg vil gerne modtage de seneste nyheder fra Land Rover og få muligheden for deltage i spændende konkurrencer. 

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV